Jong Metropole Jong Metropole
Partners

For English, scroll down or click here


Samenwerking

      

Jong Metropole wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen de Keep an Eye Foundation en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Beide organisaties zijn enthousiaste pleitbezorgers van kunst en cultuur en zullen de komende jaren een aantal jongtalentprojecten selecteren en financieel ondersteunen waarvan Jong Metropole het eerste project is, om te beginnen voor een periode van drie jaar met een bedrag van € 125.000.
Keep an Eye Foundation laat de selectie en de besteding over aan het Cultuurfonds. De doelstellingen van de stichting zijn hiermee gewaarborgd en het werk wordt uit handen genomen. Het Cultuurfonds en de Keep an Eye Foundation willen met deze bundeling van krachten een zo groot mogelijk rendement voor jonge talenten in Nederland op het gebied van beeldende kunst en podiumkunsten realiseren. Voor meer informatie over deze samenwerking of over andere vormen van schenken en nalaten kunt u contact opnemen met Menno Tummers, 020-5206130. www.keepaneye.nl en www.cultuurfonds.nl


Foto: Nic Limper


Collaboration

Jong Metropole is partly made possible thanks to a unique collaboration between the Keep an Eye Foundation and the Prins Bernhard Cultuurfonds. Both organisations are enthusiastic advocates of art and culture and over the next few years they will select a number of young talent projects and support these financially. Jong Metropole is the first such project and it will initially be funded for a period of three years to the tune of € 125,000.
Keep an Eye Foundation has delegated the selection and expenditure to the Cultuurfonds. This safeguards the foundation's objectives and saves it work. By joining forces, the Cultuurfonds and the Keep an Eye Foundation want to maximise the benefit for young talent in the Netherlands in the area of visual arts and performing arts. For further information about this collaboration or other forms of donating and leaving a legacy, please contact Menno Tummers, +31 20 520 6130. www.keepaneye.nl and www.cultuurfonds.nl