Jong Metropole Jong Metropole
Selectie en audities Jong Metropole

For English, scroll down or click here


Symfonisch deel (strijkers, houtblazers, hoorn, harp, slagwerk)

Het NJO houdt jaarlijks in het voorjaar audities voor de verschillende projecten van de NJO Muziekzomer. Hierbij kunnen studenten ook auditie doen voor het Jong Metropole-project. De audities staan onder voorzitterschap van de artistiek coördinator van het NJO, per instrumentgroep is er een vakjury met deskundigen op dit instrument. Leden van de Metropole Academy worden expliciet uitgenodigd om deel te nemen aan de audities voor dit project.

Jazz-deel
In 2018 zal het al gevormde NJJO het jazz-onderdeel (big band met plus-elementen) van het Jong Metropole vormen. In 2017 werd een nieuwe NJJO-formatie geselecteerd, welke twee jaar bij elkaar blijft. In 2019 zullen er opnieuw audities worden gehouden voor de formatie 2019/20. Deze audities staan onder voorzitterschap van de artistiek manager van het NJJO, per instrumentgroep is er een vakjury waarin muzikanten (coaches) van het Metropole Orkest zijn opgenomen. En ook dan wordt nadrukkelijk geput uit de pool van studenten van de Metropole Academy.


Foto: Nic Limper


Selection and auditions Jong Metropole
Symphonic section (strings, woodwind, horn, harp, percussion)
Each spring the NJO holds auditions for the various projects of the NJO Muziekzomer. In the same period students can also audition for the Jong Metropole project. The auditions are held under the chairmanship of the artistic manager of the NJO and per instrument group there is a professional jury of experts on these instruments. Members of the Metropole Academy will be explicitly invited to participate in the auditions for this project.

Jazz section
In 2018, the current NJJO will form the jazz part (big band with additional elements) of Jong Metropole. In 2019 a new NJJO formation will be selected and then open auditions will be held for this part of Jong Metropole as well. These auditions will take place under the chairmanship of the artistic director of the NJJO and per instrument group there will be a professional jury that will include musicians (coaches) from the Metropole Orkest. Members will be drawn as much as possible from the Metropole Academy's pool of students.