Jong Metropole Jong Metropole
Awards

For English, click here

Rogier van Otterloo Award
Rogier van Otterloo (1941-1988) heeft als geen ander zijn stempel gedrukt op lichte muziek van de jaren zeventig en tachtig. Als arrangeur, dirigent en componist van talloze albums, projecten, televisieprogramma’s en van 1980 tot 1988 als chef-dirigent van het Metropole Orkest. Ieder jaar zal de meest talentvolle Nederlandse, of in Nederland woonachtige, jonge componist/arrangeur/dirigent/orkestleider van nu via de Rogier van Otterloo Award gestimuleerd worden om zich te blijven ontwikkelen in het boeiende gebied tussen klassieke muziek en lichte muziek. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000. De winnaar wordt uitgenodigd een compositie te schrijven voor Jong Metropole in de geest van Van Otterloo en mag de rest van het geldbedrag besteden aan zijn ontwikkeling als musicus.

Potentiële kandidaten voor deze Award worden gescout door een breed netwerk van docenten, artistiek leiders, programmeurs enzovoort. Door de beoordeling van ingediende arrangementen, composities en videomateriaal van deze jonge (maximaal 35 jaar), nieuwe orkestleiders wordt een voorselectie gemaakt met drie genomineerden, waarna de artistieke leiding van Jong Metropole de winnaar zal bepalen.

Winnaar 2019
De jonge componist Damiano Pascarelli (1987) krijgt dit jaar de Rogier van Otterloo Award. Deze stimuleringsprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit een compositie-opdracht voor Jong Metropole in de geest van Rogier van Otterloo (1941-1988) en een geldbedrag van 5.000 euro. Damiano is een veelzijdige componist, arrangeur en dirigent. Hij arrangeerde voor de beste (jazz) orkesten in Europa, en hij werkt al regelmatig samen met het Metropole Orkest en chef-dirigent Jules Buckley.
Damiano ontvingt de prijs op zaterdag 10 augustus tijdens het concert van Jong Metropole bij Radio Kootwijk. De jury is onder de indruk van het talent van de Italiaanse student van het Conservatorium van Amsterdam: “Pascarelli laat veel ruimte in zijn muziek die nergens knijpt, getuigt van een lyrische expressiviteit en vooral van tijdigheid: een eigentijdse benadering van componeren en arrangeren binnen een idioom doordrenkt van geschiedenis.”

Damiano Pascarelli

v.l.n.r. Ellen Overweel (Prins Bernhard Cultuurfonds), Damiano Pascarelli (winnaar 2019) en Tijn Wybenga (winnaar 2018). foto: Pieter Kunnen

Eerdere winaars
In 2018 won Tijn Wybenga de Rogier van Otterlooi Award. Tijn (1993) studeerde jazzpiano aan het conservatorium van Amsterdam. Met zijn Collectief AM.OK slaat hij een brug tussen hedendaagse jazz-, klassieke- en elektronische muziek. 

In 2017 won componist, arrangeur en dirigent Jesse Passenier. Lees hier het persbericht en bekijk hier een item van RTV Apeldoorn over Jong Metropole met o.a. een interview met Jesse.

De winnaar van de allereerste Rogier van Otterloo Award in 2016 was de jonge Duits-Hongkongse componist en orkestleider Zacharias S. Falkenberg. Hij ontving op 7 augustus de award uit handen van dirigent Jules Buckley en artistiek leider van het NJJO Martin Fondse in het Voormalig Zendstation Radio Kootwijk. Hier vindt u een kort interview met de winnaar.


Foto: Nic Limper

Keep an Eye Outstanding Talent Award
De Keep an Eye Foundation heeft een Award in het leven geroepen om het meest uitzonderlijke talent uit het orkest te prijzen. Wie is inventief, wie neemt een uitzonderlijke plek in binnen de groep? De winnaar hoeft dus niet per se de beste solist of de beste musicus te zijn, iemand kan ook op een ander gebied ‘outstanding’ zijn!

De winnaar van deze award wordt de mogelijkheid geboden om ergens naar keuze te studeren en masterclasses te volgen. Hij of zij ontvangt hiertoe een op maat gesneden prijzenpakket.

Bram van de Glind wint de 2019-2020 award!
Trompettist Bram van de Glind won de Keep an Eye Outstanding Talent Award tijdens de live cast van het Jong Metropole concert op 13 maart 2020 vanuit de Metropole Orkest-studio in Hilversum. Hij was de beste 'verbinder' in de groep. Gefeliciteerd Bram! Het was een eer om met je samen te werken.

Tim Hennekes won de award in 2018 en ontving deze uit handen van de Wethouder van Cultuur van Hilversum, Wimar Jaeger. Dit gebeurde tijdens het concert van Jong Metropole in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum.


Tim Hennekes en Wethouder van Cultuur van Hilversum, Wimar Jaeger (foto: Rik Adema)

Op 9 september 2017 ontving violist Esin Yardimli Alves Perreira de Keep an Eye Outstanding Talent Award in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Lees hier het persbericht.

Op 4 september 2016 werd bekend gemaakt dat cellist Rogier Hornman de winnaar is van de Keep an Eye Outstanding Talent Award. Hij ontving de award, een sculptuur en een op maat gemaakt prijzenpakket, tijdens het laatste concert van Jong Metropole (lichting 2016) tijdens de Open Studio Dagen in Hilversum.


Foto: Nic Limper 

---

Rogier van Otterloo Award, prize for the current best young orchestra leaderRogier van Otterloo (1941-1988) left his own unique mark on the light music of the 1970s and 1980s. As an arranger, conductor and composer for countless albums, projects, television programmes, and from 1980 to 1988 as chief conductor of the Metropole Orkest. Each year the most talented young composer/arranger/conductor/orchestra leader currently living in the Netherlands will be encouraged by the Rogier van Otterloo Award to continue his or her own development in the captivating area between classical music and light music. The winner of this Award will receive a tailored prize package with aspects such as coaching by and/or a guest collaboration with the Metropole Orkest and will be allowed to follow several lessons or masterclasses under a famous orchestra leader, arranger or composer anywhere in the world. The winner of the Rogier van Otterloo Award will also be invited to write a composition for a small ensemble and to put together a programme for this ensemble with support from the artistic team. The Award is supervised and led by the chief conductor of the Metropole Orkest Jules Buckley and the artistic leaders of the NJO and NJJO, who are also creative talents in this world.

Each year a preselection of candidates will be made by assessing the arrangements, compositions and video material submitted by these young (maximum age 35 years) new orchestra leaders. The winner will subsequently be determined based on a practical assessment and an additional interview. Potential candidates for this Award will be scouted through a broad network of lecturers, artistic leaders, programmers, et cetera, after which an expert jury will make the final choice.

Winner in 2019
The young composer Damiano Pascarelli (1987) won this years' Rogier van Otterloo Award. Damiano is a versatile composer, arranger and conductor. He arranged for the best (jazz) orchestras in Europe, and he has been working regularly with the Metropole Orchestra and chief conductor Jules Buckley.
Damiano received his price on Saturday August 10th at the concert of Jong Metropole at Radio Kootwijk. The jury was impressed by the talent of the Italian student of the Ccnservatory of Amsterdam: "Pascarelli leaves plenty of room in his music, reflects a lyrical expressiveness and especially timeliness: a contemporary approach of composing and arranging in a idiom steeped in history."

Previous winners
In 2018 Tijn Wybenga won the Rogier van Otterloo Award. Tijn (1993) studied jazz piano at the conservatory of Amsterdam. With his Collectief AM.OK he builds a bridge between modern day jazz, classical and electronic music.

The winner of the Rogier van Otterloo Award 2017 is composer and bandleader Jesse Passenier. He received the award on Friday 11 August. Here you can watch a short interview with the winner (in Dutch).

The winner of the first Rogier van Otterloo Award was the young German-Hungarian composer and bandleader Zacharias S. Falkenberg. He received the award on 7 August from conductor Jules Buckley and artistic leader of the NJJO Martin Fondse in the former Broadcasting Station of Radio Kootwijk. Here you can watch a short interview with the winner (in Dutch).


Foto: Nic Limper

Keep an Eye Outstanding Talent Award, prize for the most exceptional talent from the orchestra
The Keep an Eye Foundation has established an award to recognise the most exceptional talent from the orchestra. Who is inventive and who occupies an exceptional place within the group? So the winner does not necessarily have to be the best soloist or the best musician. It can also be somebody who is outstanding in another area! 

The winner of this award will be given the possibility to study at the place of his or her choice and to follow masterclasses. He or she will receive a tailored prize package for this.

Bram van de Glind wins the 2019-2020 award!
Trumpet player Bram van de Glind won the Keep an Eye Outstanding Talent award during the live cast of the Jong Metropole concert on 13 March 2020 from the Metropole Orkest-studio in Hilversum. He was the best 'connector' in the group. Congratulations Bram! It was an honor to work with you.

Tim Hennekes won the award in 2018 and received the sculpture and prize money from alderman of Culture of Hilversum, Wimar Jaeger. This occured during the concert of Jong Metropole in the Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum.

The Keep an Eye Outstanding Talent Award 2017 was won by Esin Yardimli Alves Perreira. She received the prize 9 September during the final concert of Jong Metropole during the Open Studio Days in Hilversum.

On 4 September 2016 it was announced that cellist Rogier Hornman is the winner of the Keep an Eye Outstanding Talent Award. He received the award, a sculpture and a tailored prize package, during the last concert of Jong Metropole (class of 2016) during the Open Studio Days in Hilversum.