Jong Metropole Jong Metropole
Jong Metropole concerten 2020-2021

For English, click here.

Met pijn in ons hart hebben we vanwege de maatregelen rondom het coronavirus moeten besluiten om de geplande Zomertournee van Jong Metropole deze zomer te schrappen. We begrijpen dat dit zowel voor de geïnteresseerde musici als voor ons publiek een grote teleurstelling is, maar we hopen op begrip voor onze keuze voor veiligheid en gezondheid.
Ondanks de teleurstelling op dit moment dat de zomeractiviteiten niet door kunnen gaan, zullen we na de zomer met veel inzet aan de slag gaan om weer een mooi volgend Jong Metropole-seizoen te organiseren. Op dit moment gaan we ervan uit dat er in het najaar weer audities gehouden kunnen worden voor het voorjaarsproject in maart 2021 en de zomertournee van 2021. 

In maart 2021 speelt Jong Metropole met Donny McCaslin, een van de meest toonaangevende saxofonisten van zijn generatie. Met twaalf albums op zijn naam staat McCaslin vooral bekend om zijn samenwerking en vriendschap met popicoon David Bowie, met wie McCaslin nauw samenwerkte aan het inmiddels legendarische album Blackstar.

Data: 1 – 8 maart 2021

---

In maart 2020 vond voor het eerst een winterproject van Jong Metropole plaats, dat onder leiding stond van Metropole chef-dirigent Jules Buckley: Jong Metropole speelt Snarky Puppy. Het orkest speelde een programma rond de muziek van fusionjazz-collectief Snarky Puppy, dat staat voor energieke en rauwe jazz, soul, hiphop, R&B en funk van het allerhoogste niveau. Het programma vloeide voort uit de succesvolle samenwerking tussen Snarky Puppy en het Metropole Orkest, die met het album ‘Sylva’ gezamenlijk een Grammy wonnen. Jamison Ross, Snarky’s drummer (tevens een goede zanger) en andere Snarky Puppy-leden vlogen naar Nederland om de musici tijdens de repetitieweek te coachen en kennis te laten maken met het echte Snarky Puppy-gevoel.  

Er stonden concerten gepland in Theaters Tilburg, Hilversum (besloten), Paradiso Amsterdam en TivoliVredenburg Utrecht, maar helaas moest aan de vooravond van het eerste concert besloten worden alles af te gelasten vanwege het coronavirus. Op 13 maart, de avond dat het eerste concert zou plaatsvinden, werd toch gespeeld in de studio van het Metropole Orkest in Hilversum en was het concert via een livestream online te volgen. Het is nu terug te zien en luisteren op YouTube.

---

In augustus 2019 bracht het orkest tijdens de NJO Muziekzomer en het Grachtenfestival een energiek programma. Onder leiding van de jonge Japanse Miho Hazama, die meermaals grote broer het Metropole Orkest dirigeerde, gaven de musici drie concerten: op vrijdagavond 9 augustus in openluchttheater het Zuiderparktheater in Den Haag, op zaterdagavond 10 augustus in Voormalig Zendstation Radio Kootwijk, en zondagmiddag 11 augustus tijdens het Grachtenfestival Amsterdam (gratis toegang). Het unieke orkest bracht een energiek en swingend programma met werken van Duke Ellington, John Williams en een nieuwe compositie van Tijn Wybenga (winnaar van de Rogier van Otterloo Award 2018). De concerten waren een goede mix tussen oud en nieuw. Bekijk
hier de foto's.

---

In 2018 kwam Jong Metropole samen voor vier nieuwe concerten: tijdens de NJO Muziekzomer (3 t/m 19 augustus) in het prachtige Voormalig Zendstation van Radio Kootwijk, in het idyllische Slottuintheater van Slot Zeist, tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam en tot slot in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Ook kon iedereen die nieuwsgierig was naar het repetitieproces de openbare repetitie in Theater Orpheus in Apeldoorn bezoeken.

Afgelopen seizoen stond Jong Metropole onder leiding van niemand minder dan zesvoudig Grammy-winnaar Vince Mendoza. Tijdens het concert in Hilversum werd het orkest gedirigeerd door Johan Plomp.

---

In 2017 gaf Jong Metropole weer een viertal concerten: tijdens de NJO Muziekzomer (4 t/m 20 augustus) in het prachtige Radio Kootwijk, in openluchttheater Caprera in Bloemendaal, tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam en tot slot in Hilversum ter ere van de Open Studio Dagen. Vier mooie gelegenheden om de ongeveer 60 musici van het orkest aan het werk te zien!

Dit seizoen stond Jong Metropole onder leiding van het Duitse talent Christian Elsässer. Deze 33-jarige componist, pianist en dirigent sleepte al heel wat prijzen in de wacht voor zijn composities, werkte samen met grote namen als Vince Mendoza en het Metropole Orkest en geeft les aan de Hochschule für Musik und Theater in München. Tijdens het concert op 9 september in het MCO stond het orkest onder leiding van Johan Plomp.

---

Jong Metropole is operationeel sinds augustus 2016. Onder leiding van chef-dirigent Jules Buckley, artistiek leider van het NJJO Martin Fondse en coaches van het Metropole Orkest heeft het orkest gewerkt aan een swingend repertoire. De aftrap werd gegeven met een viertal concerten tijdens de NJO Muziekzomer, het eigen festival van het NJO.

Zo gaf het orkest een concert in het prachtige voormalig zendgebouw van Radio Kootwijk. Een betere plek is er voor een dergelijk project niet denkbaar. Na de eerste repetitieweek en de concerten in Gelderland trad het orkest op 13 augustus op tijdens het Grachtenfestival en op 4 september tijdens de Open Studio Dagen in Hilversum, zodat bezoekers ook in de Randstad van dit geweldige orkest konden genieten.

Jong Metropole wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen de Keep an Eye Foundation en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Beide organisaties zijn enthousiaste pleitbezorgers van kunst en cultuur en ondersteunen de komende jaren een aantal jongtalentprojecten, waarvan Jong Metropole het eerste project is.


Foto: Nic Limper


Jong Metropole concerts 2020-2021

With pain in our hearts, we had to decide to cancel the planned Summer Tour of Jong Metropole this summer because of the measures surrounding the coronavirus. We understand that this is a great disappointment for interested musicians as well as for our audience, but we hope for your understanding of our choice for safety and health.
Despite the disappointment at the moment that the summer activities cannot continue, after the summer we will work with great effort to organize another beautiful Jong Metropole season. We are currently hopeful that auditions can be held again in the autumn for the spring project in March 2021 and the summer tour of 2021.

In March 2021, Jong Metropole will play with Donny McCaslin, one of the leading saxophonists of his generation. With twelve albums to his name, McCaslin is best known for his collaboration and friendship with pop icon David Bowie, with whom McCaslin closely worked on the now-legendary album Blackstar.

Dates: 1 – 8 March 2021

---

In March 2020, the first Jong Metropole winter project led by Metropole chief conductor Jules Buckley took place: Jong Metropole plays Snarky Puppy. The orchestra played a program around the music of fusion jazz collective Snarky Puppy, which stands for energetic and raw jazz, soul, hip hop, R&B and funk of the highest level. The program resulted from the successful collaboration between Snarky Puppy and the Metropole Orchestra, who jointly won a Grammy with the album "Sylva". Jamison Ross, Snarky's drummer (also a good singer) and other Snarky Puppy members flew to the Netherlands to coach the musicians during the rehearsal week and to introduce them to the real Snarky Puppy feeling.

Concerts were planned in Theaters Tilburg, Hilversum (private), Paradiso Amsterdam and TivoliVredenburg Utrecht, but unfortunately on the eve of the first concert it was decided to cancel everything due to the corona virus. On 13 March, the evening that the first concert was to take place, the orchestra played in the Metropole Orkest studio in Hilversum and the concert could be followed online via a live stream. It is now available for viewing and listening on YouTube.

---

In August 2019, the orchestra presented an energetic program during the NJO Muziekzomer festival and the Grachtenfestival. Under the direction of the young Japanese Miho Hazama, who conducted big brother the Metropole Orkest several times, the musicians gave three concerts: on Friday evening, 9 August, in the open-air theater Zuiderparktheater in The Hague, on Saturday evening, 10 August in the former broadcasting station of Radio Kootwijk, and Sunday afternoon, 11 August during the Grachtenfestival Amsterdam (free entrance). The unique orchestra brought an energetic and swinging program with works by Duke Ellington, John Williams and a new composition by Tijn Wybenga (winner of the Rogier van Otterloo Award 2018). The concerts were a good mix between old and new. You can view the photos here.

---

In 2018, Jong Metropole got together for four new concerts. Conductor this season was none other than Vince Mendoza, winner of six Grammy Awards. Between 10 and 12 August, the talents played in Voormalig Zendstation Radio Kootwijk, in the idyllic Gardens of Slot Zeist and during the Grachtenfestival in Amsterdam. A month later, the orchestra conducted by Johan Plomp played at the Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. In addition, everbody interested in the rehearsal proces could visit the public rehearsal in Theater Orpheus in Apeldoorn on 9 August.

---

In 2017, Jong Metropole gave four concerts: during the NJO Muziekzomer festival (4-20 August) at the beautiful Radio Kootwijk, at open-air theatre Caprera in Bloemendaal, during the Grachtenfestival in Amsterdam and lastly in Hilversum for the Open Studio Days. Four great opportunities to hear and see the 60 musicians of this orchestra perform live!

Last season Jong Metropole was conducted by 33-year-old German talent Christian Elsässer.

---

Jong Metropole started performing in August 2016. Under the leadership of principle conductor Jules Buckley, artistic leader of the NJJO Martin Fondse and coaches from the Metropole Orkest, the orchestra worked on a swinging repertoire. The official launch was marked with four concerts during the NJO Muziekzomer, NJO's own festival.

For example, the orchestra gave a concert in the beautiful former broadcasting station of Radio Kootwijk. You could not find a more perfect location for such a project. After the first week of rehearsals and the initial concerts in Gelderland the orchestra performed on 13 August during the Grachtenfestival and on 4 September during the Open Studio Dagen in Hilversum, so that visitors could also enjoy this fantastic orchestra in the Randstad.

Jong Metropole is partly made possible thanks to a unique collaboration between the Keep an Eye Foundation and the Prins Bernhard Cultuurfonds. Both organisations are enthusiastic advocates of art and culture and over the next few years they will support a number of young talent projects. Jong Metropole is the first such project.